Alternatieve Leercontext (ALC)

Algemeen principe

Ook in het deeltijds kunstonderwijs kunnen leerlingen een deel van hun ervaring opdoen in een externe culturele vereniging, vergelijkbaar met werkplek- en duaal leren in het secundair en hoger onderwijs.
De overheid noemt deze formule ‘leren in alternatieve leercontext (ALC)’.

Heel concreet gaat het bv. om het vervangen van het vak groepsmusiceren in Akademie voor Muzische Kunsten Meise door de wekelijkse repetities van je eigen koor, harmonie of fanfare.
(Ook binnen Woordkunst-Drama en Dans is een gelijkaardige vorm van leren mogelijk.)

Wel moet de partnervereniging steeds aan bepaalde voorwaarden voldoen. Deze zijn terug te vinden in ons toetsingsinstrument en afsprakenkader.

Indien je hiervoor een aanvraag wenst te doen, bezorg dan voor 30 september de directie het ingevulde aanvraagformulier. De verantwoordelijke van jouw vereniging kan je daarbij helpen.

Voorwaarden voor de leerling

 • Je volgt je volledige opleiding aan Akademie Meise;
 • Je bent stipt aanwezig op activiteiten (repetities, concerten, ...) van je vereniging;
 • De aanvraag geldt steeds voor (een deel van) één schooljaar;
 • Je blijft steeds beschikbaar om mee te werken aan projecten van Akademie Meise.

Voorwaarden voor de ALC

 • De vereniging voldoet aan de voorwaarden in toetsingsinstrument en afsprakenkader;
 • De ALC kan gelijkaardige kwaliteit (op basis van diploma of cv van de lesgever) bieden dan Akademie Meise;
 • De ALC onderschrijft het pedagogisch project (APP) van Akademie Meise;
 • De ALC staat mee in voor evaluatie en opvolging van de leerling in samenwerking met Akademie Meise;
 • De ALC voldoet aan alle normen rond bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne.

De vereniging 

 • is geografisch zo gelegen dat de kwaliteitsbewaking door Akademie Meise praktisch mogelijk blijft;
 • richt zelf geen lessen in die in Akademie Meise gegeven worden.

Stappenplan

 • STAP 1  Check of jij en je vereniging in aanmerking komen;
 • STAP 2  Zo ja, vul het aanvraagformulier in en bezorg de directie dit vóór 30 september via directie@akademiemeise.be;
 • STAP 3  Na goedkeuring door de directie wordt een overeenkomst met jou en je vereniging opgemaakt en ondertekend.

Openingsuren & contact

Akademie voor Muzische Kunsten Meise
adres
Brusselsesteenweg 641860 Meise
Stratenplan
Wegbeschrijving
Tel.
02 892 23 90
e-mail
secretariaat@akademiemeise.be

Openingsuren secretariaat

Vandaag 9 - 12 uur

Deel deze pagina