Artistiek Pedagogisch Project

Inleiding

Deze tekst bevat de grondslagen van het Artistiek Pedagogisch Project (APP) van Akademie voor Muzische Kunsten Meise.  Het is geschreven in samenspraak met het leerkrachtenteam.  Deze tekst is een weerspiegeling van de waarden waarvoor wij staan.  Het biedt een referentiekader voor iedereen die van veraf en dichtbij betrokken wil zijn bij het reilen en zeilen van Akademie Meise.  Het APP wordt weerspiegeld in de organisatie van het aanbod en de inhoud van de vakken.

 

Onze missie

Ons uitgangspunt is levenslang kunstonderwijs aanbieden voor jong en oud.  Bij ons krijgt iedereen de kans om een artistieke persoonlijkheid te ontwikkelen.

Akademie Meise zet in op degelijke basisvaardigheden.  De leerlingen leren niet alleen technisch een instrument, hun stem of lichaam beheersen, maar ook in groep werken.  Ze ervaren spelplezier en bouwen repertoirekennis en podiumervaring op.

Daarnaast leren onze leerlingen openstaan voor verschillende kunsten en stijlen.  Ze leren nieuwsgierig zijn en kijken met een kritische blik.  Doorheen de opleidingscyclus worden onze leerlingen zelfstandiger en zelfverzekerder

Wij vragen engagement, respect en luisterbereidheid.

Akademie Meise wil zo een tegenpool zijn in een snelle Ik-maatschappij, waar de nadruk vaak ligt op economisch gewin, en een hefboom zijn voor een hoger welbevinden.

 

Ons aanbod

Akademie Meise biedt kwaliteitsvolle opleidingen aan gefinancierd door Departement Onderwijs en Vorming voor jongeren en volwassenen in de domeinen Muziek, Woordkunst-Drama en Dans.  Ook de allerjongsten vanaf 6 jaar vinden hun gading in de KinderAkademie, deels gefinancierd door het schoolbestuur, lokaal bestuur Meise.

Akademie Meise legt de focus op de klassieke basisopleidingen.  Vanuit dit uitgangspunt kunnen leerlingen overstappen naar andere stijlen en disciplines.

Akademie Meise wil afstellen op de vragen, noden en mogelijkheden van de leerling en zo een leertraject begeleiden binnen de huidige voorzieningen van de instelling. 

In het individueel aangepast curriculum past  Akademie Meise de leerdoelen aan, dit op maat van de leerling met specifieke onderwijsbehoeften.

In de specialisatiegraden geeft Akademie Meise aan leerlingen de mogelijkheid om te evolueren richting meesterschap naar een al dan niet professionele loopbaan.

 

Ons team

Het team bestaat uit gediplomeerde leerkrachten.  Door nascholing en persoonlijke initiatieven werkt elk van hen voortdurend aan zijn/haar pedagogische, artistieke en individuele ontplooiing.  Daardoor zijn ze allemaal kunstenaar, vakman, onderzoeker, performer en samenspeler, elk van hen geïnspireerd door hun unieke ik.

Zij worden in hun opdracht ondersteund door een team van twee directieleden en secretariaatsmedewerkers die een belangrijke rol spelen bij het functioneren van Akademie Meise.

 

Onze evaluatie

Permanente feedback en voldoende podiumervaringen vormen de rode draad van evalueren in Akademie Meise.

Evalueren is niet enkel een middel om te meten, maar ook een manier om het voortdurend leren te begeleiden en te stimuleren.  Evaluatiefiches ondersteunen het leerproces en de groeimogelijkheden van onze leerlingen.

Leerlingen nemen deel aan verschillende toonmomenten.  Deze zijn slechts een onderdeel van het hele leerproces, maar blijven een essentieel aspect van de opleiding.

 

Onze partnerschappen

Akademie Meise is actief op het vlak van interne en externe educatieve en culturele activiteiten.  Ze staat daarin niet alleen, maar werkt samen met verschillende organisaties.

Het Gemeenschapscentrum de Muze van Meise is een belangrijke partner van Akademie Meise en vice versa.  Niet alleen biedt het logistieke steun bij Akademie toonmomenten, leerlingen krijgen ook podiumkansen in de programmatie van GC de Muze van Meise.

Akademie Meise organiseert extra-muros-activiteiten, verplicht binnen de opleiding, door naar voorstellingen te gaan in GC de Muze van Meise.  Dit zijn vaak voorstellingen die in samenspraak met ons team een plek kregen in de programmatie van GC de Muze van Meise.  Daarnaast programmeert het ook regelmatig voorstellingen waarbij leerkrachten uit ons team betrokken zijn.  Deze voorstellingen of vormingen worden door Akademie Meise waar mogelijk gepromoot.

Naast GC de Muze van Meise werkt Akademie Meise ook projectmatig samen met andere gemeentelijke instellingen, (gemeentelijke) basisscholen en verenigingen.  Via leren in een alternatieve leercontext, kunnen leerlingen een deel van hun ervaring opdoen in een culturele vereniging.  Het vak groepsmusiceren in Akademie Meise kan worden vervangen door de wekelijkse repetitie van verschillende koren of orkesten.

Akademie Meise is voortdurend op zoek naar partners voor projecten allerhande.  Op die manier spelen vele initiatieven van Akademie Meise en haar team een belangrijke rol in het culturele leven in Meise.

 

Besluit

De leerlingen die zich in Akademie voor Muzische Kunsten Meise vervolmaken in Muziek, Woordkunst-Drama of Dans, leren grenzen verleggen en levenslang de Muzen eren!

Goedgekeurd op ABOC, 25 augustus 2023.

Goedgekeurd op college van burgemeester en schepenen, 28 augustus 2023.

Goedgekeurd op gemeenteraad, 18 september 2023.

Openingsuren & contact

Akademie voor Muzische Kunsten Meise
adres
Brusselsesteenweg 641860 Meise
Stratenplan
Wegbeschrijving
Tel.
02 892 23 90
e-mail
secretariaat@akademiemeise.be

Openingsuren secretariaat

Vandaag 9 - 12 uur

Deel deze pagina