Evaluatie en toonmomenten

Voldoende podiumervaringen en permanente feedback vormen de rode draad in de manier van evalueren in Akademie Meise. 

We willen iedere leerling minimum 2 maal per schooljaar podiumervaring aanbieden.  Examens maken plaats voor deze toonmomenten waarbij een (externe) collega leerkracht mee evalueert.  Toonmomenten zijn slechts een onderdeel van het hele leerproces maar blijven een essentieel aspect van de opleiding.

Akademie Meise communiceert tijdig over het verloop van de toonmomenten en/of opdrachten:

  • de tijdstippen waarop de toonmomenten en/of opdrachten plaatsvinden
  • de vorm waaronder toonmomenten en/of opdrachten worden georganiseerd

2x per schooljaar ontvangen de leerlingen een evaluatiefiche tijdens de oudercontactenweek (feb/juni).

Cijfers op de evaluatiefiche maakten vanaf het schooljaar 2018-2019 plaats voor tekst met de bedoeling het leerproces en de groeimogelijkheden van elke leerling te verwoorden.  Evalueren is dus niet enkel middel om te meten maar ook een manier om het constante leren te begeleiden en te stimuleren.  

In Akademie Meise beogen we een brede ontwikkeling die zich uit in verschillende rollen.  Deze rollen zal je op elke evaluatiefiche terugvinden:

  1. Kunstenaar: je  krijgt de ruimte je verbeelding te gebruiken en te uiten, te experimenteren.
  2. Onderzoeker: nieuwsgierigheid wordt gestimuleerd. Je leert kritisch zijn en een onderbouwde mening vormen.  
  3. Vakman: vaktechnische aspecten zoals lichaamshouding, motoriek, studiemethode, …. worden aangeleerd.
  4. Samenspeler: je leert functioneren in een groep.  Samen overleggen en keuzes maken, elkaar kansen en ruimte bieden, je ten dienste stellen van een gemeenschappelijk, artistiek project.
  5. Performer: Akademie Meise biedt studenten podiummogelijkheden.  Hierbij leer je je te tonen op een podium met het nodige zelfvertrouwen.
  6. Unieke ik: je wordt gestimuleerd om je eigen persoonlijkheid vorm te geven.

Een deliberatiecommissie, bestaande uit betrokken leerkrachten en directeur, besluit in juni van het betreffende schooljaar of een leerling klaar is om naar het volgende jaar door te stromen door melding van geslaagd/niet geslaagd op de 2de evaluatiefiche.

Het volledige reglement leerlingenevaluatie kan u raadplegen via: Akademiereglement.

Openingsuren & contact

Akademie voor Muzische Kunsten Meise
adres
Brusselsesteenweg 641860 Meise
Stratenplan
Wegbeschrijving
Tel.
02 892 23 90
e-mail
secretariaat@akademiemeise.be

Openingsuren secretariaat

Vandaag 9 - 12 uur

Deel deze pagina