Af- en aanwezigheden

Bericht van 28 augustus ’23
De regelgeving in het dko rond af- en aanwezigheden werd gewijzigd. Ongewettigd afwezig zijn kan nog slechts 3x (per vak per jaar) zonder gevolg en een geldig attest is steeds vereist!

We willen graag je aandacht vestigen op de regelgeving om in geval van afwezigheid Akademie Meise daarvan steeds tijdig en correct te verwittigen.
Je afwezigheid melden kan via het formulier op deze website, per telefoon of met een mail aan het secretariaat.

Te vaak afwezig zijn kan onbedoelde, maar ernstige gevolgen hebben, tot automatische schrapping van de lessen toe.

  • Elke afwezigheid dient gestaafd te worden met een geldig attest (meteen bij te voegen of zo snel mogelijk te bezorgen aan het secretariaat van Akademie Meise);
  • Indien we geen attest ontvangen is een leerling altijd ongewettigd afwezig;
  • Een leerling mag (voor elk gevolgd vak) maximum 3x afwezig zijn zonder attest in de periode van 1 september tot 1 februari (omwille van huiswerk, examens, andere hobby of activiteit, etc.). Alleen die 3 afwezigheden zijn dan ‘gewettigd door de academie’ en hiervoor is geen verder attest vereist;
  • Elke les die vanwege Akademie Meise door omstandigheden (ziekte leerkracht, ...) niet doorgaat of door een plaatsvervangende activiteit vervangen wordt, heeft nooit een ongewettigde afwezigheid tot gevolg.

Een leerling dient dus voor elk te volgen vak minstens 2/3 van de lessen tussen 1 september en 1 februari aanwezig te zijn om te kunnen slagen. Een gewettigde afwezigheid (mét attest) geldt daarbij ook als een gevolgde les.
Voorbeelden van geldige attesten zijn:

  • Afwezigheid wegens ziekte zonder medisch attest voor max. 1 dag, is max. 4 kalenderdagen per jaar toegestaan mits bezorgen van een ingevuld afwezigheidsstrookje;
  • Afwezigheid om een begrafenis- of huwelijksplechtigheid bij te wonen van een bloed- of aanverwant of van een persoon die onder hetzelfde dak woont (attest: overlijdensbrief of een attest van de gemeente);
  • Afwezigheid om een religieuze feestdag te vieren van een door de Belgische Grondwet erkende levensbeschouwelijke overtuiging (attest: verklaring van de ouders);
  • Afwezigheid wegens school- of beroepsverplichtingen (attest van de school of werkgever);
  • Afwezigheid wegens bepalingen in de verblijfsregeling van kinderen van gescheiden ouders (attest van de bevoegde instantie of ondertekende verklaring van één van de ouders);
  • (De volledige lijst is in dit besluit van de Vlaamse Regering te vinden, onder Art. 13).

Contacteer ons zeker in geval van twijfel of onzekerheid!

Nieuwsoverzicht
aanwezigheid

Openingsuren & contact

Akademie voor Muzische Kunsten Meise
adres
Brusselsesteenweg 641860 Meise
Stratenplan
Wegbeschrijving
Tel.
02 892 23 90
e-mail
secretariaat@akademiemeise.be

Openingsuren secretariaat

Vandaag 15 - 19 uur

Deel deze pagina