Dit nieuwsbericht is niet actueel.

In welke graad zit ik?

Bericht van 06 september ’21
Weet je niet in welke graad je ingeschreven bent? Hierna vind je enkele algemene richtlijnen. Ook het secretariaat kan je steeds helpen.

Akademie voor Muzische Kunsten Meise is een officiële, gesubsidieerde en gemeentelijke onderwijsinstelling die tot het deeltijds kunstonderwijs (DKO) behoort. Zij volgt de regelgeving van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming waarbij de gemeente Meise inrichtende macht is.
Zij biedt in drie domeinen studierichtingen aan: muziek, woordkunst-drama en dans.

De meeste opleidingen in het deeltijds kunstonderwijs zijn langlopende studierichtingen, die elk uit vier graden bestaan.
Daarnaast biedt Akademie Meise ook een kortlopende studierichting aan.

Langlopende studierichtingen
De langlopende studierichtingen worden aangeboden in volgende structuur van vier graden:

Eerste graad (meestal 6-7 jaar, eerste en tweede leerjaar BaO)
De eerste graad wordt enkel voor kinderen vanaf 6 jaar ingericht, duurt twee jaar en is niet verplicht. De eerste graad wordt alleen binnen muziek en dans aangeboden. In deze graad wordt voornamelijk verkennend gewerkt als initiatie.
Tijdens de eerste graad kunnen kinderen optioneel en bijkomend al starten met sommige instrumenten. Dit is niet verplicht. Deze Kinderakademie wordt gesubsidieerd door de gemeente.

Tweede graad (meestal 8-12 jaar, derde tot en met zesde leerjaar BaO)
De tweede graad is toegankelijk voor leerlingen vanaf 8 jaar en telt vier leerjaren. In het domein muziek telt deze graad voor volwassenen slechts drie leerjaren. In het domein woordkunst-drama is een verkort traject voorzien voor latere starters.

Derde graad (meestal 13-15 jaar, eerste tot en met derde leerjaar SO)
De derde graad is toegankelijk voor leerlingen vanaf 12 jaar. Voor dans, muziek en woordkunst-drama is de duur meestal 3 leerjaren. Voor muziek is een uitbreiding tot een vierde leerjaar mogelijk.

Vierde graad (meestal 16-18 jaar, vierde tot en met zesde leerjaar SO)
Voor de domeinen dans, muziek en woordkunst-drama is de vierde graad toegankelijk voor leerlingen vanaf 15 jaar en duurt hij drie jaar. De vierde graad kent als enige binnen elk domein verschillende studierichtingen, bv. vertolkend muzikant, die elk tot een aparte beroepskwalificatie als amateurkunstenaar leiden.

Los van deze algemene richtlijnen kan een leerling steeds elders ingeschaald worden om pedagogische of organistorische redenen door de directie in samenspraak met de leerkracht(en). Bij volwassenen zal dat sowieso apart bekeken worden.
Ook schuinzitten over verschillende jaren heen is mogelijk, bv. wanneer iemand herstart met een nieuw instrument.

Kortlopende studierichting
Specialisatie (uitzonderlijk, vanaf 18 jaar)
De kortlopende studierichting specialisatie biedt uitmuntende leerlingen de kans om te excelleren en op die manier bij te dragen tot de uitstraling van Akademie Meise en het hele deeltijds kunstonderwijs. Dit is bv. bedoeld voor wie wil voortstuderen in een kunstrichting.

Optioneel vak
In de derde graad dans kan al wie wil het optioneel vak 'Hedendaagse Dans' volgen.
Verder kunnen een of meerdere afzonderlijke vakken enkel uitzonderlijk en na goedkeuring door de directie gevolgd worden.

Nieuwsoverzicht
graden

Openingsuren & contact

Akademie voor Muzische Kunsten Meise
adres
Brusselsesteenweg 641860 Meise
Stratenplan
Wegbeschrijving
Tel.
02 892 23 90
e-mail
secretariaat@akademiemeise.be

Openingsuren secretariaat

Vandaag 15 - 19 uur

Deel deze pagina