Specialisatie

Ben je bijzonder getalenteerd in jouw discipline?

Heb je je basisopleiding reeds volledig en met succes afgewerkt, of zit je volgend schooljaar in de vierde graad én wens je je grondig voor te bereiden op een aansluitende studie in het hoger kunstonderwijs?

Dan bestaat in Akademie Meise de mogelijkheid om je 2 jaar langer in je zelfde studie te verdiepen en je te vervolmaken in de kortlopende studierichting specialisatie.

Leerlingen die zich hiervoor het volgende schooljaar willen inschrijven, maken dit bij de directie bekend vóór het einde van het schooljaar.

De directie bepaalt dan de selectiemethode op basis waarvan beoordeeld zal worden om de leerling al dan niet toe te laten, dit steeds in overleg met de betrokken leerkrachten:

 • na het doorlopen van een toelatingsperiode; en/of
 • op basis van de leerlingenevaluatie van de vierde graad (of gelijkaardig); en/of
 • op basis van een selectie-activiteit die hiervoor extra wordt georganiseerd.

Bezorg de directie hiertoe het ingevulde aanvraagformulier dat je hieronder vindt.

De directie zal hierover zo spoedig mogelijk, maar zeker vóór 1 september, een beslissing meedelen. In afwachting daarvan is je inschrijving steeds onder voorbehoud, je kan dus ook nog geen lesuur afspreken.

Voorwaarden

 • De aanvraag en goedkeuring gelden steeds voor (1 of) 2 schoolja(a)r(en).
 • Het gaat steeds om een gunst.
 • We verwachten dat je voor elk betreffend vak de lessen regelmatig volgt.
 • Je moet voor het tweede jaar specialisatie geen nieuwe aanvraag meer indienen; je moet wél geslaagd zijn voor het eerste jaar.

Stappenplan

 • STAP 1 Vul het aanvraagformulier in en bezorg dit vóór het einde van het schooljaar ingevuld aan de directie via directie@akademiemeise.be;
 • STAP 2 Na goedkeuring van je aanvraag laat de directie je weten welke selectieprocedure op jou van toepassing is;
 • STAP 3 Na daaraan te voldoen kan je je inschrijven voor de kortlopende studierichting specialisatie;
 • STAP 4 Hierna spreek je met de betreffende leerkracht(en) verder af.

Openingsuren & contact

Akademie voor Muzische Kunsten Meise
adres
Brusselsesteenweg 641860 Meise
Stratenplan
Wegbeschrijving
Tel.
02 892 23 90
e-mail
secretariaat@akademiemeise.be

Openingsuren secretariaat

Vandaag
Gesloten

Deel deze pagina